• WARSZTATY Z PARTYCYPACJI

  20 stycznia 2024r odbyły się w Letnicy warsztaty z mieszkańcami pt. "Do czego mam prawo? Warsztat z partycypacji czyli jak mieszkańcy mogą współdecydować!". O czym był warsztat? Wielokrotnie interwencje mieszkańców polegają na protestach, tymczasem istnieje szereg narzędzi, którym mamy prawo korzystać podejmując działania na rzecz wpływu na lokalne decyzje. Podczas warsztatu właśnie o możliwych narzędziach wpływu uczyli się uczestnicy. Nie każdy zajmuje się na co dzień pisaniem petycji, budżetem obywatelskim, czy skargą w trybie KPA - jak to robić przedstawiła prowadząca warsztat ekspertka - Iwona Janicka.

   

  Iwona Janicka - członek zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i prezes Fundacji Aktywności Lokalnej, wcześniej m.in. Dyrektor Ośrodka Regionalnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Poznaniu (2004-2007), wiceburmistrz miasta Puszczykowa i radna (2002-2008). Ekspertka ds. współpracy międzysektorowej z doświadczeniem w zarządzaniu i kierowaniu projektami współfinansowanymi ze środków publicznych, w tym ze środków UE. Laureatka nagrody Eurolider 2010 Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W latach 2004-2006 wdrażała programy współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi w kilkudziesięciu gminach. Zaangażowana w ciała dialogu, m.in. przewodnicząca pierwszej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Poznaniu (2005-2006), wiceprzewodnicząca Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

   

  broken image

  MINI PORADNIK

   

  Co możesz zrobić, gdy widzisz szkodliwe decyzje lokalnych władz, nieskuteczne działania lub zaniedbania Wójta, Burmistrza, Prezytenta? Ten poradnik daje Ci gotowe rozwiązania - podpowiada kiedy i jak napisać wniosek / skargę, petycję oraz przybliża pojęcie KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. Pobierz i korzystaj!

  NAGRANIE

  Z WARSZTATU

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Pytania i odpowiedzi

 •  Proces uchwalania planu miejscowego KROK PO K ROKU

  broken image
 • Przydatne publikacje

  Wiele organizacji opracowuje przydatne materiały, dzięki którym możesz dowiedziec się więcej o tym jak działać.

  Przedstawiamy kilka z nich i zachęcamy do lektury!

  broken image

  Paragrafy dla przyrody

  broken image

  Komunikacja z mieszkańcami

  broken image

  Wykorzystaj prawo

  broken image

  Kuźnia Kampanierów

 • FAKTY I MITY

  broken image

  MIT!

  Rekultywacja, czyli przywrócenie obszarom zdegradowanym wartości użytkowych to obowiązek inwestora. W praktyce tylko 1,2% terenów po inwestycjach zostaje zrekultywowanych. Dlaczego? Bo rekultywacja kosztuje.
  Co się może stać z terenem po kopalni w Letnicy, gdy inwestor nie zadba o zdegradowany grunt? W najlepszym przypadku pozostanie potężna dziura z wodą…

  broken image

  MIT

  Na 15 hektarach w miejscu planowanej inwestycji znajdują się:
  1. Wczesnośredniowieczne grodzisko słowiańskie wpisane do Rejestru Zabytków Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz do Gminnej Ewidencji Zabytków
  2. Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Śląskiej Ochli”
  3. Koryto rzeki Śląska Ochla (dopływ Odry), która źródlisko ma w Letnicy
  4. Czynne torowisko pociągów

  broken image

  MIT

  Plotka, która rozsiewana jest po gminie nie ma żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Powiat otrzymał częściowe dofinansowanie (60%) na przebudowę drogi nr 1172F Letnica - Świdnica oraz zabezpieczył środki na tę inwestycję w przyszłorocznym budżecie. Swój wkład deklaruje również Gmina Świdnica. Przebudowa drogi planowana jest na 2024 rok.

   

  broken image

  MIT

  Z dokumentacji inwestycji wynika, że na terenie kopalni pracować będą jednocześnie 3-4 maszyny: ładowarka, koparka, przesiewarka mobilna oraz spycharka (czasowo). Zatem tylu pracowników w praktyce będzie potrzebowała kopalnia na miejscu. Nie ma jednak pewności czy inwestor z Sulechowa skorzysta nawet z tych kilku z pracowników z naszej gminy.

   

  broken image

  FAKT

  Teren planowanej inwestycji, w ramach podziału hydrogeologicznego Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, położony na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 301 - Pradolina Zasieki - Nowa Sól. Jest to obszar oceniany jako wymagający szczególnej ochrony. Prowadzenie wydobycia piasku i żwiru stoi ponadto w sprzeczności z zakazami wprowadzonymi wraz z uchwaleniem obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Śląskiej Ochli” (Uchwała nr XX/228/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Dolina Śląskiej Ochli").

   

  broken image

  FAKT

  Inwestycja bezpośrednio oddziaływać będzie na 625 mieszkańców Letnicy, 545 mieszkańców Koźli natomiast pośrednio będzie miała wpływ na całą gminę, czyli obejmie oddziaływaniem 6 489 osób.