• JEŚLI ZADBAMY O LOKALNE DOBRO WSPÓLNE...

  13 stycznia 2024r odbyły się warsztaty JAK CHRONIĆ DOBRO WSPÓLNE.
  Jakie zagadnienia były omawiane podczas warsztatu?

   

  1. Co to jest ekologia i jaki ma związek z moim życiem i działaniami lokalnych władz?
  - dlaczego warto pogłębiać wiedzę ekologiczną
  - przykłady lokalnych problemów i powiązań ekologicznych
  - jak zdobywać wiedzę na temat lokalnej przyrody
  2. Co mogę zrobić w temacie zmian klimatu?
  - o zmianach klimatu globalnie i lokalnie
  - mitygacja i adaptacja – działania na poziomie miejscowości, gminy, regionu
  3. Jak budować lokalną odporność ekologiczną?
  - podstawy resiliencji
  - przykłady działań wspierających odporność ekologiczną

   

   

  PROWADZĄCA:

   

  dr Marta Jermaczek-Sitak - urodziła się w roku 1982 w rodzinie biologów, ornitologów, zaangażowanych w poznawanie i ochronę przyrody. Zrobiła doktorat na temat ekologii łąk i przemian w krajobrazie rolniczym dolin rzecznych. Pracowała w licznych projektach badawczych, ekologicznych i edukacyjnych we współpracy z licznymi organizacjami i instytucjami (m.in. z Klubem Przyrodników oraz Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła”), w tym również w projekcie odtwarzania kwietnych łąk w Warszawie. Brała udział w ocenach oddziaływania na środowisko oraz nadzorze przyrodniczym inwestycji, jest też współautorką koreferatu do oceny oddziaływania na środowisko planowanej elektrowni jądrowej w gminie Choczewo w zakresie szaty roślinnej. Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych i kilkudziesięciu popularnonaukowych. 
  broken image

  WARTO WIEDZIEĆ...

  broken image

  PRZYDATNE LINKI

   

  Nauka o klimacie (w tym fakty i mity na temat zmian klimatu)

  https://www.facebook.com/naukaoklimacie

  https://naukaoklimacie.pl/

  Moratorium dla drzew

  https://www.facebook.com/moratoriumdladrzew

  https://moratoriumdladrzew.pl/

   

   

  Baza wiedzy o wodzie + pakiety edukacyjne

  https://www.woda.edu.pl/

  Blog „Świat wody”

  https://www.facebook.com/swiatwodynauka

  Podcast Zdrowa Rzeka

  https://zdrowarzeka.pl

   

   

  Obywatelska ochrona lasów – Lasy i Obywatele

  https://www.facebook.com/LasyiObywatelki

  Podcasty o tematyce ekologicznej

  Podcasty Pauliny Górskiej

  https://paulinagorska.com/

  https://wlaczoszczedzanie.pl/podcasty-ekologiczne/

  Podcasty o przyrodzie Nadodrza

  https://rzecznyuniwersytetludowy.pl/category/podcast/

   

   

  Klub Przyrodników – kopalnia poradników i dokumentów, w tym instrukcje tworzenia obszarów chronionych

  https://kp.org.pl/pl/serwisy-tematyczne/porady-i-dokumenty

  Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra – najnowsze przepisy prawaochrony przyrody i środowiska z interpretacją

  http://www.salamandra.org.pl/

  CMOK Centrum Ochrony Mokradeł

  https://bagna.pl/com

   

  Portal edykacyjny z eksperymantami dźwiękowo - przyrodniczymi Pod Prąd:

  www.podprad.edu.pl

   

  Obejrzyj nagranie

  z warsztatu

   

 • FAKTY I MITY

  broken image

  MIT!

  Rekultywacja, czyli przywrócenie obszarom zdegradowanym wartości użytkowych to obowiązek inwestora. W praktyce tylko 1,2% terenów po inwestycjach zostaje zrekultywowanych. Dlaczego? Bo rekultywacja kosztuje.
  Co się może stać z terenem po kopalni w Letnicy, gdy inwestor nie zadba o zdegradowany grunt? W najlepszym przypadku pozostanie potężna dziura z wodą…

  broken image

  MIT

  Na 15 hektarach w miejscu planowanej inwestycji znajdują się:
  1. Wczesnośredniowieczne grodzisko słowiańskie wpisane do Rejestru Zabytków Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz do Gminnej Ewidencji Zabytków
  2. Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Śląskiej Ochli”
  3. Koryto rzeki Śląska Ochla (dopływ Odry), która źródlisko ma w Letnicy
  4. Czynne torowisko pociągów

  broken image

  MIT

  Plotka, która rozsiewana jest po gminie nie ma żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Powiat otrzymał częściowe dofinansowanie (60%) na przebudowę drogi nr 1172F Letnica - Świdnica oraz zabezpieczył środki na tę inwestycję w przyszłorocznym budżecie. Swój wkład deklaruje również Gmina Świdnica. Przebudowa drogi planowana jest na 2024 rok.

   

  broken image

  MIT

  Z dokumentacji inwestycji wynika, że na terenie kopalni pracować będą jednocześnie 3-4 maszyny: ładowarka, koparka, przesiewarka mobilna oraz spycharka (czasowo). Zatem tylu pracowników w praktyce będzie potrzebowała kopalnia na miejscu. Nie ma jednak pewności czy inwestor z Sulechowa skorzysta nawet z tych kilku z pracowników z naszej gminy.

   

  broken image

  FAKT

  Teren planowanej inwestycji, w ramach podziału hydrogeologicznego Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, położony na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 301 - Pradolina Zasieki - Nowa Sól. Jest to obszar oceniany jako wymagający szczególnej ochrony. Prowadzenie wydobycia piasku i żwiru stoi ponadto w sprzeczności z zakazami wprowadzonymi wraz z uchwaleniem obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Śląskiej Ochli” (Uchwała nr XX/228/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Dolina Śląskiej Ochli").

   

  broken image

  FAKT

  Inwestycja bezpośrednio oddziaływać będzie na 625 mieszkańców Letnicy, 545 mieszkańców Koźli natomiast pośrednio będzie miała wpływ na całą gminę, czyli obejmie oddziaływaniem 6 489 osób.

   

 • Przydatne publikacje

  Wiele organizacji opracowuje przydatne materiały, dzięki którym możesz dowiedziec się więcej o tym jak działać.

  Przedstawiamy kilka z nich i zachęcamy do lektury!

  broken image

  Paragrafy dla przyrody

  broken image

  Komunikacja z mieszkańcami

  broken image

  Wykorzystaj prawo

  broken image

  Kuźnia Kampanierów